Vragen en Antwoorden over ‘Lopen op Niveau’

1 november 2017

Achtergrond

Wat is eigenlijk de reden dat Noordkop deze veranderingen nu gaat doorvoeren?

SV Noordkop Atletiek heeft als doel om haar leden op een verantwoorde wijze de atletieksport te laten bedrijven. Bij de recreatieve sporters ligt de nadruk op fitheid en gezondheid en bij meer prestatiegerichte lopers vooral op verbeteren van eigen prestatie. Daarnaast wil Noordkop een vereniging zijn waar de sociale contacten en het plezier in de sport voorop staan.
Op dit moment zien we bij alle groepen dat het niveauverschil tussen de verschillende lopers erg groot is. Er zijn meerdere groepen waarbij het verschil tussen de snelste en langzaamste meer dan 10 minuten is op de 10 km. Ook is het niet altijd duidelijk wat het niveau van de verschillende groepen is. Wanneer het niveau van een groep te ver uit elkaar ligt, is een trainer vooral bezig met het organiseren dat de groep bij elkaar blijft.
Om op een verantwoorde manier te trainen en kwalitatief goede trainingen aan te bieden, zouden we willen kiezen voor kleinere groepen die worden ingedeeld op loopniveaus.

Hoe stellen jullie de groepen samen en bewaken jullie de niveaus van de groepen?

Lopers bepalen in eerste instantie zelf welk niveau ze hebben (bijv. op basis van een coopertest/5 km/10 km/een eerdere prestatieloop) en in welke groep zij willen lopen.
Wanneer een individuele loper duidelijk een hoger of lager niveau heeft dan de rest van de groep zal de trainer overleggen met deze loper en hem zo nodig dringend adviseren over te stappen. Wanneer veiligheid en gezondheid duidelijk in gevaar zijn, kan een trainer weigeren om een loper mee te nemen.
Verder wordt er regelmatig door een andere trainer ingevallen bij ziekte of vakanties. Daardoor kunnen lopers kennis maken met andere trainers en wennen aan de gelegenheid om over te stappen naar het juiste niveau.

Ik krijg de indruk dat de nadruk i.p.v. op plezier nu op prestatie komt te liggen. Klopt dat?

De aanleiding voor de verandering zijn de grote niveauverschillen die in de loop van de tijd tussen de lopers in dezelfde groepen zijn ontstaan. Dit, in combinatie met de steeds groter wordende groepen, maakt dat de trainers meer bezig zijn met het organiseren van hun groep in plaats van het geven van verantwoorde trainingen. Bij de overgang naar de nieuwe situatie doen we ons best om bestaande loopmaatjes bij elkaar te houden, maar soms zijn de niveauverschillen gewoon te groot. Dit is in het begin misschien vervelend en onwennig, maar de ervaringen bij de wedstijdgroepen laten zien dat de voordelen van uniforme groepen snel de overhand krijgen en er veel leuke nieuwe contacten worden gelegd. Verder verandert er dus helemaal niets en hebben we geen andere verwachtingen van je. Je krijgt alleen betere trainingen en je gaat lopen met lopers die ongeveer even snel zijn als jij.

 Criteria nieuwe indeling

Op basis van mijn coopertest hoor ik in een ander niveau thuis dan op basis van een 5 km die ik heb gelopen. Hoe wordt bepaald in welke groep ik kom?

Je zit waarschijnlijk op een grensgebied tussen twee niveaus. Je bepaalt in eerste instantie zelf op welk niveau je gaat lopen. Twijfel je over het niveau laat je dan adviseren door je trainer.

Is het de bedoeling dat ik én een coopertest loop én een 5 en/of 10 km wedstrijd?

Nee, je hoeft het niet allemaal te doen, maar het mag natuurlijk wel. Het oordeel van de trainer is ook erg belangrijk. Tijdens een wedstrijd kun je wel eens een slechte dag hebben. De trainer beoordeelt  je prestaties over een langere periode.

Er zijn meerdere groepen op mijn niveau. Kan ik dan zelf bepalen bij welke trainer ik ga trainen?

Ja, je bepaalt in eerste instantie zelf op welk niveau je gaat lopen. De trainer adviseert je hierbij. Binnen een bepaald niveau kies je vervolgens zelf je groep uit. Alleen wanneer een groep te groot dreigt te worden, worden er geen nieuwe leden ondergebracht.

Ik wil geen coopertest lopen en/of heb niet recent een wedstrijd gelopen, wie bepaalt er dan in welke groep ik terechtkom?

Bij Noordkop kun je de coopertest lopen en er zijn in de regio vaak trimloopjes van 5 of 10 km. Door deze te lopen kun je zelf bepalen welk loopniveau je hebt. Daarnaast doe je tijdens een training soms een testloopje (bijvoorbeeld een 3 km-rondje). Hiermee kunnen jij en je trainer ook redelijk goed bepalen welk niveau je hebt.
Je zult in eerste instantie zelf bepalen in welke groep je gaat lopen. De trainer zal je hierbij adviseren. Wanneer je duidelijk op het verkeerde niveau loopt zal de trainer een meer ‘dringend’ advies geven.

Ik loop veel langzamer dan de tijden die ik op het schema zie. Is er nog wel plaats voor mij bij Noordkop?

Iedereen mag bij Noordkop (blijven) lopen. Er valt niemand, op basis van snelheid, af of buiten de boot. In niveau Trimgroep is iedereen welkom die in de coopertest 1950 meter of minder loopt. Dit niveau heeft geen ondergrens.

Betekent dit dat alle mensen die in de coopertest onder de 1950 meter lopen in één groep terechtkomen?

Nee deze lopers komen niet allemaal in één groep terecht. Wel worden zij in principe ingedeeld op niveau Trimgroep. De verwachting is, dat er (indien nodig) meerdere groepen op de verschillende niveau's komen, e.e.a. is afhankelijk van de beschikbare trainers.

Ik heb altijd begrepen dat er (veel) te weinig trainers zijn. Hoe kan het dan dat er nu opeens kleinere groepen gemaakt kunnen worden?

Het klopt, dat er te weinig trainers zijn. Dat probleem heeft onze volle aandacht. Wel zijn we op diverse manieren bezig om extra trainers te werven. Hierbij kijken we onder andere naar de rol die de huidige assistent-trainers vervullen. Opleiding van nieuw kader is altijd een speerpunt in ons beleid. Scholing en inzet van (assistent-)trainers zijn daarbij belangrijke thema’s.

Planning

Hoe snel wordt dit allemaal ingevoerd?

De indeling in niveaugroepen hebben we al , we gaan daarin de komende periode alleen wat finetunen. We zullen je geregeld op de hoogte houden van de ontwikkelingen. Met vragen kun je ook altijd bij je trainer terecht.

Wisselen van groep

Mag ik van groep wisselen als ik niet tevreden ben over de trainer en er toch verschillende groepen op mijn niveau zijn?

Ja, als je binnen je niveau van groep wil wisselen dan kan dat, mits er voldoende ruimte is. Stem dit af met de trainer van betreffende groep. Wanneer de reden voor wisseling is dat je niet tevreden bent over je huidige trainer dan hopen we natuurlijk wel dat je hierover met de trainer spreekt.

Als tijdens een wedstrijd blijkt dat ik sneller ben gaan lopen dan de groep waar ik in zit, mag ik dan meteen doorstromen naar een andere groep?

Een zwaluw maakt nog geen zomer … Maar als je denkt te snel te zijn voor je groep (en je loopt tijdens de trainingen steeds vooraan) bespreek dan met je trainer of het verstandig is om een niveau hoger te gaan trainen. De trainer kan je hierin adviseren en zal met de coördinator overleggen naar welke andere groep je zou kunnen overstappen.

Wat moet ik doen als ik een blessure heb gehad? Kan ik dan gewoon weer in mijn eigen groep beginnen?

Overleg met je trainer of je al meteen bij de groep kunt aansluiten. Vaak is het verstandiger om eerst bij een lager niveau te beginnen. De trainer kan in overleg met de coördinator bekijken in welke groep je het beste weer kunt beginnen.

Ik wil eigenlijk wel bij de prestatiegerichte groepen gaan trainen. Wanneer kom ik daar voor in aanmerking?

Als je loop-  en belastbaarheidsniveau passen bij de criteria van het volgende niveau en je hebt de ambitie om meer wedstrijden te lopen, dan kun je overstappen naar dat niveau. Je kunt dit met je trainer bespreken. Deze neemt contact op met de trainer van dat niveau en krijg je de gelegenheid om over te stappen.

Ik wil bij mijn huidige trainer blijven

Het lukt mijn trainer altijd prima om onze groep bij elkaar te houden en hij geeft ons ook persoonlijke aandacht. Het hoeft voor mij helemaal niet beter of anders.

Om redenen van veiligheid, blessurepreventie en aandacht die trainers kunnen geven aan de individuele lopers, willen we kiezen voor kleinere groepen en een indeling op niveaus.
Bij een kleine(re) groep kan de trainer de veiligheid veel beter in acht nemen. Of we in het donker met een groep van 10 lopers of van 40 lopers over de openbare weg lopen, maakt een groot verschil.
Wanneer het niveauverschil groot is zal een trainer naar verhouding (te) veel tijd moeten steken in het “organiseren” om de groep bij elkaar te houden. De trainer die je nu hebt, is blijkbaar goed in het organiseren. Maar de groep zal niet altijd dezelfde trainer hebben en ook andere aspecten als gezondheid, blessurepreventie, een training afgestemd op jouw niveau en veiligheid spelen een belangrijke rol.

Ik ben erg tevreden over mijn huidige trainer. Is het mogelijk bij hem/haar te blijven trainen?

Je huidige trainer maakt een keuze voor het niveau waarop hij/zij training wil geven. Als dat niveau aansluit bij jouw loopniveau is er geen probleem om straks ook weer bij deze trainer te gaan lopen. Anders moet je voor een andere trainer kiezen. Je huidige trainer kan je wel adviseren bij welke groep je dan het beste kunt gaan lopen.

Ik wil bij mijn huidige groep blijven

Ik ben juist blij met de grote verschillen binnen mijn huidige loopgroep. Hierdoor kan ik me aan snellere lopers optrekken. Ik ben bang dat ik in de nieuwe situatie te weinig wordt uitgedaagd.

Wanneer je binnen je (nieuwe) groep steeds vooraan loopt, zul je waarschijnlijk tegen of in het niveau lopen van een hogere groep. Wil je jezelf kunnen optrekken aan snellere lopers, leg dit dan voor aan je trainer. Hij kan je hierover adviseren en kan met de trainers bespreken bij welke groep je het beste kunt gaan lopen.

Ik loop sneller dan een aantal loopmaatjes uit mijn huidige loopgroep, maar ik wil graag ook in de nieuwe situatie met hen blijven lopen. Kan dat als ik me aan hun tempo aanpas?

Op basis van het niveau dat jij en je loopmaatje(s) lopen kiezen jullie een groep. Als jullie loopniveau te ver uit elkaar ligt is het niet verstandig om in dezelfde groep te gaan lopen. Loop jij bijvoorbeeld op de 5 kilometer 27 minuten (niveau 4) en je loopmaatjes 31 minuten (niveau 5) dan moet je zeker niet in dezelfde groep gaan lopen. De andere lopers zullen dan last hebben van jouw hoge tempo, ook al zou je jezelf aanpassen. Maar ook voor jezelf kan het frustrerend zijn om je steeds maar te moeten inhouden. De trainer van het niveau 5 zal je dan ook dringend adviseren om op een hoger niveau te gaan lopen. Kortom: in dat geval moet je niet in dezelfde groep gaan lopen.
Maar lopen je loopmaatjes bijvoorbeeld 29 minuten bij een groep niveau 5, dan kunnen zij ervoor kiezen om ook in niveau 4 te gaan lopen. Je zult je dan nog steeds moeten aanpassen aan het niveau wat soms lastig zal zijn, maar je kunt ook meer je eigen tempo lopen.

Ik loop al jaren bij dezelfde groep (mensen). Het sociale aspect is voor mij veel belangrijker dan snelheid. Nu valt onze groep helemaal uit elkaar. Weet Noordkop wel hoe belangrijk het sociale aspect is voor haar leden?

Het doel van de indeling op loopniveau is niet dat lopers steeds sneller moeten worden. Wel willen we op een verantwoorde manier trainen en kwalitatief goede trainingen aanbieden. We kiezen voor kleinere groepen en een indeling op loopniveaus om redenen van veiligheid, gezondheid, blessurepreventie en aandacht die trainers kunnen geven aan de individuele lopers. Elk lid bepaalt in eerste instantie zelf welk niveau hij heeft en in welke groep hij wil lopen.
De indeling betekent soms, wanneer er een groot niveauverschil is, dat je in de toekomst tijdens de trainingen niet meer met dezelfde groep zult lopen. Een aantal van je loopmaatjes uit de oude groep zal ook bij jou in de groep zitten en je zult ook nieuwe loopmaatjes tegenkomen. Hiermee zal je zeker ook een sociale band opbouwen.

Zelf trainer worden

Als er meerdere groepen komen, hebben jullie ook meerdere trainers nodig. Het lijkt mij ook erg leuk om training te geven. Kom ik daarvoor in aanmerking?

We zijn voortdurend op zoek naar nieuwe (assistent) trainers. Geef je belangstelling aan bij je huidige trainer, hij kan je hier meer over vertellen en je met de juiste personen in contact brengen.

 

Den Helder - Schagen 2020

Den Helder - Schagen 2020
Inschrijven? Kan vanaf 1 januari.
KLIK HIER.........

bwfinance

zeespiegel