AGENDA JAARVERGADERING SV NOORDKOP

22 april 2011, aanvang 19.30 uur

Locatie: (voetbal)kantine FC Den Helder

1.         Opening door voorzitter

2.         Mededelingen / ingekomen post t.b.v. jaarvergadering

3.         Notulen jaarvergadering 23 april 2010

4.         Jaarverslag 2010 / Beleidsvoornemens 2011

-          Algemeen

-          Wegatletiek

-          Baanatletiek

5.         Financiën:

-          verslag kascommissie

-          benoeming kascommissie 2011

-          financieel overzicht 2010/begroting 2011

-    dechargering bestuur

6.         Bestuursverkiezing  (alle leden van 16 jaar en ouder zijn stemgerechtigd)

                                                                             

            Aftredend en niet herkiesbaar: Jan den IJzerman (Algemene Zaken)

            Kandidaten aanmelden bij: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.          

           

PAUZE

7.         In ’t zonnetje

8.         Jubilarissen

9.         Huisvesting vereniging

10.     Rondvraag (betreffende onderwerpen vd jaarvergadering) 

                                         

11.      Sluiting

JAARVERSLAG 2010 / BELEIDSVOORNEMENS 2011

SV NOORDKOP ATLETIEK

Bestuur:                                            Kees Aerts, voorzitter

                                                         Marije Dito, secretaris

                                                         Jan Dito, penningmeester

                                                         Jan den IJzerman, algemene/technische zaken

                                                         Roel Plas, voorzitter wegcommissie

                                                         (voorzitter baancommissie: vacature)

Ereleden:                                          Leden van verdienste:  

J. de Bunje*                                      Frans Breed

Mart van Essen                                 Koert Angevare

Hans Enklaar*                                   Dick van der Weide

W. Huitinga*                                      Elly Fritzsche*                                                 

Joost Veroude*                                 Trudi Dito                                                                    

Wim Erkelens*                                  Louis Burggraaff

Nico Ridder                                       Jan van Zanten                                 

Frans Breed                                                                                                               * = overleden

ALGEMEEN BESTUUR

Jaarverslag 2010

Na de jaarvergadering in april 2010 zijn we gestart met een gedeeltelijk nieuw bestuur, een nieuwe voorzitter en penningmeester. In het begin was dat wellicht wat wennen maar de nieuwe bestuursleden hebben zich snel de ’stof’ eigen gemaakt en de samenwerking binnen het Algemeen Bestuur is goed te noemen.

Het afgelopen jaar zijn we met Princess sports bezig geweest met het samenstellen van een nieuwe clubkledinglijn. Via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. kunt u nieuwe clubkleding met het logo van onze vereniging erop bestellen.

De onderhandelingen met de gemeente omtrent het nieuwe huurbedrag en subsidieregeling van de gemeente voor de atletiekaccommodatie aan de Ruyghweg zijn in 2010 uiteindelijk afgerond. In 2011 vindt dit nog verder zijn vervolg. Ook de besprekingen over de bekostiging van de onderhoud van de baan en het verzoek aan de gemeente om een voorschot betaling van de subsidie zullen in 2011 hun vervolg krijgen.

Ook het afgelopen jaar is het nog steeds moeilijk gebleken om (nieuwe) vrijwilligers te krijgen. Gelukkig heeft een oproep in het clubblad en op de website wel gezorgd voor wat extra handjes maar nog steeds zijn extra vrijwilligers hard nodig! Het Algemeen Bestuur moet het bijvoorbeeld nog steeds zonder voorzitter van de baanatletiek doen. Gelukkig neemt baancoördinator Tanja Ites deze taak min of meer waar, zij is het afgelopen jaar elke bestuursvergadering aanwezig om zo voor een goede communicatie tussen bestuur en baan te zorgen.

Beleidsvoornemens Algemeen Bestuur 2011

2011 wordt een belangrijk jaar voor onze vereniging. Onze vereniging bestaat dan namelijk 75 jaar! Er is een jubileumcommissie opgezet onder leiding van Dick van der Weide en in 2011 zullen er een aantal leuke activiteiten georganiseerd gaan worden.

In het komende jaar gaan we verder in onderhandeling met de gemeente om in het vervolg de subsidie alvast op voorschotbasis te kunnen krijgen, zodat wij in het begin van het jaar aan onze verplichtingen kunnen voldoen aan de Rvob (betaling huur accommodatie + atletiekbaan).

Ook zullen we in 2011 blijven onderzoeken welke mogelijkheden er zijn voor het verkrijgen van een eigen accommodatie. Het Algemeen Bestuur realiseert zich goed dat de definitieve besluitvorming wordt beïnvloed door bewegingen bij de Defensie (positiewisselingen bij de Koninklijke Marine), de economische recessie en de grote bezuinigingen die vanuit het Rijk worden ingegeven. Dat maakt definitieve besluitvorming lastig. Ook de financiële positie van de vereniging zelf speelt uiteraard een erg grote rol.

COMMISSIE WEGATLETIEK

Jaarverslag 2010

Het  jaar begon voor de wegatletiek teleurstellend aangezien we genoodzaakt waren om vanwege de weersomstandigheden de clubkampioenschappen cross af te gelasten. Gelukkig  verliep de rest van ons jaarprogramma zonder (grote) problemen en/of teleurstellingen. Dit is uiteraard mede te danken aan het grote en trouwe aantal vrijwilligers dat ons toch weer iedere keer ter zijde staat. De deelname was over het algemeen goed te noemen, maar in vergelijking met 2009 toch allemaal net een “ietsje” minder, hetgeen voor een deel wellicht te danken is geweest aan het WK voetbal.                                                                                                                         Speciale aandacht  was er dit jaar voor Den Helder-Schagen dat haar 15e editie beleefde. Om wat extra aandacht aan dit “jubileum” te schenken werd zaterdags de wandeltocht Den Helder-Schagen georganiseerd. Wellicht is hiermede een nieuwe traditie geboren.                                                                                                                                                                                    

Wat ons wel wat zorgen baart, is dat enkele sponsors hun medewerking hebben beëindigd, en dat scheelt aanmerkelijk in de opbrengsten van verschillende wedstrijden. Het is helaas   niet eenvoudig nieuwe te vinden. Het betekent ook dat we ook nog maar eens kritisch naar de hoogte van de inschrijfgelden moeten kijken.

Tenslotte mag niet onvermeld blijven dat twee van onze trainers om verschillende redenen al zowat een jaar uit de running zijn. Gelukkig konden hun activiteiten door collega trainers worden waargenomen.

Beleidsvoornemens 2011

We zien dat de landelijke tendens van een groei in de breedte sport zich ook bij Noordkop doorzet. Men vindt het prettig om binnen een groep lekker te bewegen, en het sociale contact is hier erg belangrijk. Toch willen we proberen het zo te sturen dat  weer wat meer atleten zich op het prestatieve vlak begeven. Dit is goed mogelijk doordat trainers atleten aanmoedigen, en aansturen om zich verder te ontwikkelen. Het trainers bestand binnen de wegatletiek is redelijk op peil, maar een wat andere aanpak met de assistent trainers zou ons inziens ten goede komen aan zowel de veiligheid, als aan de trainingsopbouw. Geef deze assistent trainers wat meer eigen verantwoording en het komt zeker ten goede aan hun inzet en die van hun atleten.

Met de Loopgroep Julianadorp, die zichzelf door omstandigheden gedwongen heeft moeten opheffen, zijn gespreken gevoerd over een overgang van haar leden naar Noordkop. Intussen kon dat overleg positief worden afgerond. De groep heeft zich en bloc bij ons aangesloten. Een verheugend feit, zo hebben we ook een vertrekpunt voor trainingen vanuit Julianadorp.

Het jaar 2011 kent wederom het bekende wegprogramma. Nieuw is wel dat aan de Duin-bollenloop een door de Rotary Den Helder georganiseerde businessloop is verbonden. Daarnaast  is er tijdens de viering van ons 75-jarig bestaan een jubileumloop in het programma opgenomen.

COMMISSIE BAANATLETIEK

Jaarverslag 2010

Pupillen

Dankzij het enthousiasme en de inzet van de vaste groep begeleiders/trainers van de pupillen van Noordkop is 2010 weer plezierig en succesvol verlopen.

Op zaterdag 20 maart werd in het natte en modderige Dijkgatbos de finale van de crosscompetitie voor de regio's 1 tot en met 5 van de Atletiekunie gehouden. Na een drietal voorronden mochten de beste pupillen uit de regio’s Noord-Holland, Utrecht en Flevoland onderling uitmaken wie de sterkste was. Ruim 1000 deelnemers van 47 atletiekverenigingen verschenen aan de start van dit door AV Wieringermeer georganiseerde evenement. De volgende Noordkoppupillen behaalden een prijs in dit zeer sterke deelnemersveld :Na zijn overwinning van vorig jaar bij de  C-pupillen lukte het Djoao Lobles  om nu bij de B-pupillen in een tijd van 5.12 de titel op de 1250m te pakken. Met zijn beproefde tactiek van hard van start gaan, even de tegenstanders dichterbij laten komen, en vervolgens een paar honderd meter voor de finish weer versnellen, liet hij alle tegenstanders  zijn hielen zien. Ook Jeremy van der Mee liep vooraan mee en pakte de 4e plaats. Samen met Jort Tiessen en Tijs Makelaar werden de JPB  bovendien 1e in het ploegenklassement. Isa Raadgers  werd heel knap 5e bij de meisjes pupillen A1.

De achttiende uitvoering van de Scholierenveldloop was ondanks enkele fikse maartse buien weer een zeer geslaagd evenement. Ruim 2000 bezoekers en deelnemers omzoomden de kunststofatletiekbaan van het Marine Sportpark en waren getuige van acht spannende series over 1000 meter. In maar liefst zes series won een pupil van Noordkop.

Evenals voorgaande jaren tekende de organiserende vereniging SV Noordkop Atletiek in samenwerking met Sportservice Den Helder voor een vlekkeloos verloop. Dit jaar deden 25 basisscholen en scholen voor speciaal basisonderwijs  uit de gemeente Den Helder mee.

De Koningin Julianaschool was, mede dankzij de overwinningen van de Noordkoppupillen Jeremy en Djulyan van der Mee, in 2010 de sterkste school.

De finale boscross werd gehouden op het terrein van DOK. Na de wedstrijd, waarbij ook de ouders een rondje konden lopen, was er nog een bingo in de kantine. Alle deelnemers kregen een diploma en de atleten die aan minimaal twee boscrossen en de finale hadden meegedaan kregen een beker of standaard.

Tijdens de finale van de pupillencompetitie in Noord-Holland, op zaterdag 18 september op de baan van AAC in Amsterdam, hadden de pupillen van Noordkop de goede prestaties uit de voorronden nog overtroffen.

De ploeg van de jongens pupillen B bestaande uit Sem Gombault, Djoao Lobles, Jort Tiessen en  Jeremy van der Mee behaalde mede door een 1e plaats bij de estafette  een prachtige tweede plaats in het ploegenklassement.

In het individuele klassement werd Djoao Lobles zelfs 1e door winst bij het verspringen met 3,85m en een snelle tijd op de sprint.

Lean Hamburg, Frouke Beukema, Maayke Beukema , Liz Soliman en Wiek Groot vormden de Noordkopploeg van de meisjes pupillen B. Als team werd een goede wedstrijd neergezet want in dit zeer sterke veld eindigden de Noordkopmeisjes in de middenmoot.

Op 3 oktober werd het clubkampioenschap van Noordkop gehouden.

Clubkampioen op de driekamp werden :

Kess Androg, Skip Bakker, Irene Baars, Frouke Beukema, Jort Tiessen, Melanie Dirker, Vince van Dalen, Romy Willeboordse en Djulyan van der Mee.

Clubkampioen op de 600/1000m werden :

Kess Androg, Skip Bakker, Cindy ten Have,Wiek Groot, Jort Tiessen, Isa Raadgers, Joep van der Wulp, Romy Willeboordese en Djulyan van der Mee

Het jaar werd afgesloten met  de prijsuitreiking van de PR-competitie. Dit vond plaats tijdens de speciale “Sinterklaastraining” in de zaal waarbij Sinterklaas de prijzen uitdeelde aan de pupillen die in 2010 hun prestaties hadden verbeterd tijdens baanwedstrijden.

Tenslotte dient niet onvermeld te blijven dat de pupillen ook dit jaar actief zijn geweest bij het verkopen van loten van de Grote-Club-Actie. Ieder jaar levert dit de club weer  geld op.

Junioren C/D, AB junioren, senioren en masters

Indoor C/D Spelen 2010 te Groningen

Top prestaties werden er geleverd op de nationale C/D spelen. Deze spelen werden voor de laatste keer gehouden in Groningen.

Yasmin Keppel 7e op Kogelstoten

Mabel Schenk 9e op Hoogspringen

Emile Lammers 8e op de 1000m

Jamal Aartsen 3e op de 60m sprint Brons!!

Lars van Oossanen 1e op Hoogspingen Goud!!

Onno Aerts 1e op Kogelstoten Goud!!

Lars van Oossanen 3e op Kogelstoten Brons!!

Jamal Aartsen 1e op Verspringen Goud!!

Emile Lammers 5e op Verspringen

Samengevat 3 keer Goud en 2 keer Brons een viertal top 10 klasseringen.

Baan-competitie 2010

Het was een goed jaar met de competitie. De prestaties die geleverd werden resulteerden in vele nieuwe p.r.’s  en werden de Meisjes D 65ste, Jongens C 99ste, Meisjes C 99ste en de Jongens D 2e bij de gebiedsfinale en 11e in de landelijke finale, waarin duidelijk werd dat er meegedaan werd met een ploeg die bestond uit 1ste jaars jongens.  Dit jaar hadden we bij de C junioren een hele magere lichting en er kon dan ook geen volledige competitie gedraaid worden. De Jongens D hadden dit jaar een heel goede lichting en we hopen dat we deze jongens bij elkaar kunnen houden en zo mooie prestaties neer te zetten. Zeker in gedachte houden wat deze jongens tot nu toe gepresteerd hebben.

Outdoor C/D Spelen 2010 te Amsterdam

Top prestaties op de nationale C/D spelen:

Romy Oden 7e op de 1000m

Emile Lammers 10e op de 1000m

Jamal Aartsen 7e op de 80m sprint

Lars van Oossanen 6e op Hoogspingen

Onno Aerts 1e op Kogelstoten Goud!!

Lars van Oossanen 4e op Verspringen

Jamal Aartsen 1e op Verspringen Goud!!

Emile Lammers 5e op Verspringen

Onno Aerts 1e op Speerwerpen Goud!!

Rob ter Burg 3e op 800 meter

In verband met het ontbreken van een jaarverslag van de senioren en masters slechts enkele ‘ high-lights’ van 2010:

Een bijzonder goed jaar voor onze voorzitter, uitkomend in de categorie Mmaster,

Kees Aerts want in 2010 wist hij op de Nederlands Kampioenschappen Masters te Oorsterhout maar liefst 3 medailles binnen te slepen. Een bronzen medaille op het onderdeel speerwerpen en zilver bij zowel het kogelstoten als het discuswerpen.

Nog meer landelijk succes voor Noordkop in 2010 want Charissa Czech is studentenkampioen van Nederland geworden op de 400 meter en Jeffrey Wassenburg werd nationaal militair kampioen bij zowel het discuswerpen en kogelstoten.

Winnaar Mmasters Schadenberg baancircuit: Kees Aerts

Clubkampioen JJB: Mike Berckmoes

Clubkampioen JJA: Sjoerd Dekker

Clubkampioen MJA: Jessica de Visser

Clubkampioen Msen: Jeffrey Wassenburg

Clubkampioen Vsen: Charissa Czech

Clubkampioen Mmasters: Kees Aerts

COMMISSIE BAANATLETIEK

Jaarverslag 2010

Het jaarverslag van de baanatletiek is gemaakt aan de hand van de beleidsvoornemens van 2010 voor de afdeling baanatletiek.

Vanaf september 2006 wordt de functie van baancoördinator deels professioneel ingevuld door Tanja Ites. Sportservice Den Helder (de werkgever van Tanja) zorgt voor een persoonlijke ondersteuning op het gebied van beleid en organisatie. De baancoördinator geeft in samenwerking met de hoofdtrainer Jaap Wassenburg technische en organisatorische aansturing aan de afdeling baanatletiek.

Het secretariaat bij de CD’s heeft ondersteuning gekregen van Marchel Keppel. Door te werken vanuit één centraal persoon die regelmatig op de vereniging is en contact heeft met ouders atleet en trainers wordt de informatievoorziening geoptimaliseerd. Er is ook een voortzetting geweest van een informatieavond voor de A pupillen die overgingen naar de D pupillen.

Dit jaar hebben de secretariaten, hoofdtrainer Jaap Wassenburg, Joop van de Laar als materiaalman, Theo Koster als juco en Peter Jacobs wederom gefungeerd als wedstrijdcommissie. Er zijn in 2010 vier baanwedstrijden georganiseerd door Noordkop, waarvan Schadenberg er één was, de instuif stond weer op de agenda, de pupillencompetitie en de clubkampioenschappen werden gehouden op het sportpark.

De kantine tijdens trainingen heeft een erg minimale afname van koffie en thee. Hierdoor is er dit jaar geen ouder benaderd om deze voorziening voort te zetten. Blijkbaar is de behoefte hieraan niet groot.

In het trainerskorps hebben we afscheid moeten nemen van Ciska Bosma als trainster, maar haar ondertussen weer als actief atleet mogen verwelkomen. De CD’s zijn het hele jaar al versterkt door ROC stagiaire en atleet Floor ter Burg die de zaaltrainingen grotendeels op zich heeft genomen.

De kantine is tijdens de wedstrijden vrijwel volledig gedraaid door vrijwillige atleten en de familie Czech.  Zij hebben alle keren de bevoorrading en de lunches goed geregeld.

Sportservice Den Helder heeft onder leiding van Dick en Hanny van der Weide in samenwerking met vrijwilligers van SV Noordkop de 18e scholierenveldloop georganiseerd. Dit was wederom een groot succes waarbij we 1000 kinderen hebben bereikt.

In 2010 is er voor het eerst sinds jaren geen Pinksterweekeind georganiseerd, wel vond het sinterklaasfeest en de pupillen dag doorgang. Bij de junioren AB en Senioren zijn enkele bbq en andere uitjes georganiseerd om de betrokkenheid te vergroten.

De loopgroep heeft zich dit jaar onder leiding van Raymond Koen verder ontwikkeld en er zijn meerder atleten bijgekomen uit andere verenigingen die bij de loopgroep gasttrainingen volgen.

De baantrainers hebben in 2010 twee keer een bijscholing kunnen volgen bij atletiekvereniging Noordkop, waardoor zij dicht bij huis licentiepunten konden halen en nieuwe ideeën voor trainingen konden opdoen.

Door de inzet en zorg van vele vrijwilligers van Noordkop zijn er dit jaar wederom goede voorwaarden geschapen om alle atleten op een goed niveau atletiek te kunnen laten bedrijven.

Beleidsvoornemens 2011

Vanaf september 2006 wordt de functie van baancoördinator deels professioneel ingevuld door Tanja Ites. Sportservice Den Helder (de werkgever van Tanja) zorgt voor een persoonlijke ondersteuning op het gebied van beleid en organisatie.

De baancoördinator valt rechtstreeks onder het bestuur van de vereniging.

Het is tot op heden nog niet gelukt om een baanvoorzitter te vinden, De huidige voorzitter heeft veel affiniteiten met baanatletiek wat de betrokkenheid naar de baanatletiek vanuit het bestuur naar de baan vergroot heeft.

De baancoördinator is de voorzitter van het trainersoverleg baanatletiek. Tijdens het overleg worden o.a. de beleidsvoornemens opgesteld. Hierbij wordt voor zover mogelijk gebruik gemaakt van de visie van de baanatletiektrainers en de secretariaten.

De baanatletiektrainers zullen zich, net als in de voorgaande jaren, optimaal inzetten voor de atletiek in het algemeen en de baanatletiek in het bijzonder. Dit zal tot uiting komen middels de volgende inzet:

  • onder begeleiding van de hoofdtrainer en in overleg met de coördinator baanatletiek het technisch en organisatorisch aansturen van de baanatletiek.

  • In goed overleg met de trainers een zo evenwichtig mogelijke verdeling van de trainers met elk eigen specifieke capaciteiten te verdelen over de verschillende groepen van de baanatletiek. Het streven is om de reden van de terugloop van de CD junioren op te helderen en terug te dringen.

  • Door het secretariaat bij de CD’s ook door één centraal persoon te laten regelen zal er weer een duidelijke en heldere communicatie naar ouder en atleet plaatsvinden.

  • De kosten van de activiteiten van trainers en atleten zo goed mogelijk in kaart te brengen zodat er ook voor de komende jaren een budget voor de activiteiten begroot kan worden.

  • Noordkop streeft naar samenwerking met andere verenigingen. In de planning staat een gasttraining voor atleten van de omliggende verenigingen te organiseren, Noordkop kan zijn expertise op deze manier goed profileren.

  • Het samenstellen van een evenwichtig wedstrijdprogramma, ook nu de baan in kwaliteit achteruit gaat, streven we ernaar wedstrijden te blijven organiseren.

  • Het organiseren van activiteiten om in het bijzonder jeugd, maar ook om ons kader te binden aan onze vereniging!

  • Het activeren van deelname aan verschillende breedtesportprojecten vanuit Sportservice Den Helder zoals; de 19e Scholierenveldloop, het JeugdSportProject, , de schoolsportdag groep 8 (kennismaken met atletiek) en bv. Sportstimulering op het middelbaar onderswijs waaronder de Sprint Challenge. Op deze wijze kunnen kinderen buiten de vereniging om kennis maken met de atletieksport.

  • Het blijven onderhouden van de contacten met de KM en de verschillende vrijwilligersfunctionarissen dienen structureel geregeld te worden zodat de activiteiten op de baan en rondom de atletiek optimaal uitgevoerd kunnen worden.

bwfinance

zeespiegel