(vlnr. Alfons van Kesteren, Nico Ridder en Koert Angevare)


Gisteravond hebben wij als vereniging weer de Algemene Ledenvergadering gehouden. Ondanks 16 afmeldingen waren er toch 50 aanwezigen die wilden weten hoe de zaken ervoor staan. En die door hun komst het bestuur laten blijken dat ze het de moeite waard vinden om te horen wat er speelt binnen Noordkop atletiek en zo ook de mogelijkheid krijgen om mee te beslissen over bepaalde zaken. Deze avond stond als belangrijk punt op de agenda de voorgestelde contributieverhoging . Alle aanwezigen waren het met dit voorstel eens dus dit houdt in dat per 01-06-2019 de contributie gaat wijzigen. De nieuwe bedragen komen zo snel mogelijk op de site. Het bestuur is over 2018 decharge verleend. Daarnaast is ook de bestuursverkiezing  een terugkerend agendapunt. Erik, Leibbrand, Marchel Keppel en ondergetekende zijn weer voor twee jaar herkozen. En unaniem is Rob Dragt gekozen als nieuwe voorzitter van de wegcommissie. Welkom Rob.
Na alle plichtplegingen eindigen we altijd in de bloemetjes. Dit jaar vier jubilarissen: 25 jaar lid zijn: Klaas Borst (afgemeld) en Alfons van Kesteren. 50 jaar lid is Koert Angevare en maar liefst 60 jaar lid is Nico Ridder. Helaas had ook Joop van de Laar zich afgemeld. Hij wordt nu op een ander moment in ’t zonnetje gezet voor zijn jarenlange inzet als o.a. materiaalman bij de baan. Kort verslag, maar zo was ook de vergadering. Dus op tijd aan de borrel of lekker naar huis.


Ellen Tesselaar (secretaris)